An online instagram service
@riga_berta I appreciate a good sense of humorūüėļūüéČūüíę

Images by riga_berta

@riga_berta
–° –ī–Ĺ–Ķ–ľ —Ä–ĺ–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—ŹūüéČūüéČūüéČūüéäūüéÜ —Ā–į–ľ—č–Ļ –ļ–Ľ–į—Ā—Ā–Ĺ—č–Ļ –ī–Ķ–Ľ–į—ā–Ķ–Ľ—Ć –Ĺ–ĺ–≥—ā–Ķ–Ļ, –ĺ—ā–ļ—Ä—č—ā—č–Ļ, –ī–ĺ–Ī—Ä—č–Ļ –ł –Ĺ–Ķ —É–ľ–Ķ—é—Č–ł–Ļ —Ā–ļ–į–∑–į—ā—Ć "–Ĺ–Ķ—ā" –ľ–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ–ī—Ä—É–≥! –ü–ĺ–∂–į–Ľ—É–Ļ –≥–ĺ–ī–į —ā–Ķ–Ī—Ź –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ł—Ā—ā–į—Ä—Ź—ā –Ĺ–ł—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ, –≤ –ī—É—ą–Ķ —ā—č —ā–į–ļ–∂–Ķ, –ľ–ĺ–Ľ–ĺ–ī–į, –ļ—Ä–į—Ā–ł–≤–į, —é–ľ–ĺ—Ä–Ĺ–į!ūüéĮūüŹÄ –Į —Ä–į–ī–į —á—ā–ĺ –ľ—č –Ņ–ĺ–ī—Ä—É–∂–ł–Ľ–ł—Ā—Ć, –≤–ł–ī–ł–ľ–ĺ —á—ā–ĺ-—ā–ĺ –ī—É—Ö–ĺ–≤–Ĺ–ĺ–Ķ –Ķ—Ā—ā—Ć‚ú® #–Ņ–ĺ–ī—Ä—É–∂–ļ–į–ľ–ĺ—Ź—Ź—Ź
2
@riga_berta
...
0
@riga_berta
ūüĆľ #fun¬†#instagramers¬†#food¬†#smile¬†#followme¬†#pretty#beach¬†#nature¬†#onedirection¬†#friends¬†#dog¬†#hair#sunset¬†#throwbackthursday¬†#instagood¬†#swag¬†#blue#statigram¬†#1nstagramtags¬†#hot¬†#funny¬†#life¬†#art#instahub¬†#photo¬†#lol¬†#cool¬†#pink¬†#bestofth #nofilter
0
@riga_berta
ūüĎôūüŹĚ Summer it's a little life ūüĆü –õ–Ķ—ā–ĺ - —ć—ā–ĺ –ľ–į–Ľ–Ķ–Ĺ—Ć–ļ–į—Ź –∂–ł–∑–Ĺ—ĆūüĆÖ (–Ņ–ĺ–∂–į–Ľ—É–Ļ –Ĺ–į–ī–ĺ –ł—Ā–ļ—É–Ņ–į—ā—Ć—Ā—Ź, –į—ā–ĺ –≤–ī—Ä—É–≥ –Ľ–Ķ—ā–į –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ –Ĺ–Ķ –Ī—É–ī–Ķ—ā) #love #instagood #me #tbt #cute #follow #followme #photooftheday #happy #beautiful #selfie #picoftheday #like4like #instagramanet #instatag #smile #friends #fun #fashion #summer #instadaily #igers #instalike #swag #amazing #tflers #follow4follow #likeforlike #bestoftheday #l4l
3
Kazan, Tatarstan
@riga_berta
ūüŹô #fun¬†#instagramers¬†#food¬†#smile¬†#followme¬†#pretty#beach¬†#nature¬†#onedirection¬†#friends¬†#dog¬†#hair#sunset¬†#throwbackthursday¬†#instagood¬†#swag¬†#blue#statigram¬†#1nstagramtags¬†#hot¬†#funny¬†#life¬†#art#instahub¬†#photo¬†#lol¬†#cool¬†#pink¬†#bestofth #nofilter
0
Kazan, Tatarstan
@riga_berta
ūüĆá #fun¬†#instagramers¬†#food¬†#smile¬†#followme¬†#pretty#beach¬†#nature¬†#onedirection¬†#friends¬†#dog¬†#hair#sunset¬†#throwbackthursday¬†#instagood¬†#swag¬†#blue#statigram¬†#1nstagramtags¬†#hot¬†#funny¬†#life¬†#art#instahub¬†#photo¬†#lol¬†#cool¬†#pink¬†#bestofth #nofilter
0
@riga_berta
privety mne peredaetūüėĽ privet ZinaidūüĖźūüíö #mafriendz #zinaida #saypishka #–≤–į–Ĺ–Ľ–į—Ą–≤–į–Ĺ–Ľ–į–Ļ—Ą
1
@riga_berta
3
@riga_berta
ūüĆä #fun¬†#instagramers¬†#food¬†#smile¬†#followme¬†#pretty#beach¬†#nature¬†#onedirection¬†#friends¬†#dog¬†#hair#sunset¬†#throwbackthursday¬†#instagood¬†#swag¬†#blue#statigram¬†#1nstagramtags¬†#hot¬†#funny¬†#life¬†#art#instahub¬†#photo¬†#lol¬†#cool¬†#pink¬†#bestofth #nofilter
3
@riga_berta
It's a magicūüźé #fun¬†#instagramers¬†#food¬†#smile¬†#followme¬†#pretty#beach¬†#nature¬†#onedirection¬†#friends¬†#dog¬†#hair#sunset¬†#throwbackthursday¬†#instagood¬†#swag¬†#blue#statigram¬†#1nstagramtags¬†#hot¬†#funny¬†#life¬†#art#instahub¬†#photo¬†#lol¬†#cool¬†#pink¬†#bestofth #nofilter
2
@riga_berta
Birthday party ūüéäūüĎß 5 year ūüíě #fun¬†#instagramers¬†#food¬†#smile¬†#followme¬†#pretty#beach¬†#nature¬†#onedirection¬†#friends¬†#dog¬†#hair#sunset¬†#throwbackthursday¬†#instagood¬†#swag¬†#blue#statigram¬†#1nstagramtags¬†#hot¬†#funny¬†#life¬†#art#instahub¬†#photo¬†#lol¬†#cool¬†#pink¬†#bestofth #nofilter
3
@riga_berta
0
@riga_berta
Amazing (rainy) summer for meūüĎź #fun¬†#instagramers¬†#food¬†#smile¬†#followme¬†#pretty#beach¬†#nature¬†#onedirection¬†#friends¬†#dog¬†#hair#sunset¬†#throwbackthursday¬†#instagood¬†#swag¬†#blue#statigram¬†#1nstagramtags¬†#hot¬†#funny¬†#life¬†#art#instahub¬†#photo¬†#lol¬†#cool¬†#pink¬†#bestofth #nofilter
0
@riga_berta
ūüö§ #fun¬†#instagramers¬†#food¬†#smile¬†#followme¬†#pretty#beach¬†#nature¬†#onedirection¬†#friends¬†#dog¬†#hair#sunset¬†#throwbackthursday¬†#instagood¬†#swag¬†#blue#statigram¬†#1nstagramtags¬†#hot¬†#funny¬†#life¬†#art#instahub¬†#photo¬†#lol¬†#cool¬†#pink¬†#bestofth #nofilter
0
@riga_berta
1
@riga_berta
1
@riga_berta
ūüŹô #fun¬†#instagramers¬†#food¬†#smile¬†#followme¬†#pretty#beach¬†#nature¬†#onedirection¬†#friends¬†#dog¬†#hair#sunset¬†#throwbackthursday¬†#instagood¬†#swag¬†#blue#statigram¬†#1nstagramtags¬†#hot¬†#funny¬†#life¬†#art#instahub¬†#photo¬†#lol¬†#cool¬†#pink¬†#bestofth #nofilter
2
@riga_berta
"–ź –ł–∑ –Ĺ–į—ą–Ķ–≥–ĺ –ĺ–ļ–Ĺ–į" ūüĆÜūüé° #fun¬†#instagramers¬†#food¬†#smile¬†#followme¬†#pretty#beach¬†#nature¬†#onedirection¬†#friends¬†#dog¬†#hair#sunset¬†#throwbackthursday¬†#instagood¬†#swag¬†#blue#statigram¬†#1nstagramtags¬†#hot¬†#funny¬†#life¬†#art#instahub¬†#photo¬†#lol¬†#cool¬†#pink¬†#bestofth #nofilter
3
@riga_berta
0
@riga_berta
1
NEXT PHOTOS